Author: Alfa Kurnia

Penulis adalah Krucil sekaligus penasihat Buku Berkaki. Kini menetap di Brunei Darussalam.